top

History

  The Chinese American Information Storage Society (CAISS) is a non-profit organization founded by the Chinese American professionals from the information storage industry in 1995. Our mission is to serve Silicon Valley high-tech community through promoting technology innovation, entrepreneurial development and global business communication and collaboration. CAISS now has more than 1000 registered members working in the California Bay Area (Silicon Valley) and additional chapters in Minnesota, Colorado and Shanghai. 

   

   

  2013-2015

   
  President: Haitao (Tony) Xia
  Vice President: Guomin Mao
    Weifeng Shen
    LingQi Zeng

  Yiling Xu (China Branch)

  Eileen Yan (China Branch)

  Wenyu Zhao (China Branch)
  Secretary: Bincheng Wang
  Treasurer: Yang Han
  Board of Directors:  Haitao (Tony) Xia
    Hao Zhong
    Xinde Hu
    LingQi Zeng
    Bincheng Wang
    Yang Han
    Guomin Mao
    Weifeng Shen
    Xianfeng Ding
    Hongquan Jiang
  Technical Support Team Wu Chang

  Lu Lu

  Jianzhong Huang

  Rui Cao

  Hua Deng

  Baohua Sun

  Qi Qi

  Yuepeng Zhang

  Zhongjie Li

  Xuebin Wu

  Yufeng Hou

  Qiyang Wu

  Lijun Jiang

  Hui Jiang

  Shuyi Chen

  Rui Zhang

  Dale Fang
  Board of Advisors:  Yuan Xing Lee
    Steve Hwang
     Herbert Lin
   

   Carl Che


  Yunjun Tang

  Hong Tsai

  Lijie Guan

  Jian Chen

  Charles Fan

  Yan Li

  YunHao Xu

  Yuming Zhou

  Zhen Jin

  Feng Liu

   

  2012

   
  President: YunHao Xu
  Vice President: Haitao (Tony) Xia
    Guomin Mao
    Tianbo Li
    Eileen Yan
  Secretary: Aaron Cheng
  Treasurer: Dale Fang
  Board of Directors:  Hong Wan
    Xianfeng Ding
    Zhanjie Li
    Li Tang
    Pengcheng Li
    Yuan Xu
    Bincheng Wang
    Yuanpeng Li
    Nian Ji
    Hao Zhong
    Helen Guan
    Weifeng Shen
  Board of Advisors:  Sining Mao
    Yuming Zhou
    Zhen Jin
    Feng Liu
    Ganping Ju
     
     
  2011  
  President: Yuming Zhou
  Vice President: Yunhao Xu
    Eillen Yan
  Secretary General: Tianbo Li
  Treasurer: Daniel Bai
  Web Master: Wan Wu
    Weifeng Shen
  BOD: Ganping Ju
    Lei Zhang
    Dale Fang
    Yuan Xu
    Zhanjie Li
    Guomin Mao
    Yang Yun
    Troy Xie
    Shaoping Li
    Lieping Zhong
    Xiaowei Wu
  Advisor: Sining Mao
    Dori Fang
    Feng Liu
    Zhen Jin
     
     
  2010  
  President: Zhen Jin
  Vice president: Yuming Zhou
  Secretary: Lieping Zhong
  Treasurer: Daniel Bai
    Xiaowei Wu
  Webmaster: Wan Wu
  Conference/Seminar coordinator: Bo Zhang
    Gary Yi
    YunHao Xu
  Public relationship: Eileen Yan
    Ganping Ju
    Li Zhou
    Shaoping Li
  Directory publication: Dale Fang
    Lei Zhang
  Advisory: Dori Fang
    Feng Liu
    Sining Mao
     
     
  2009  
  President: Feng Liu
  Vice president: Shaoping Li
  Secretary: Dori Fang
  Treasurer: Florence Fu
    Qian Guo
  Webmaster: Robert Yang
  Conference/Seminar coordinator: Zhen Jin
    Yu-chen Wu
  Public relationship: Yimin Hsu
    Sining Mao
  Directory publication: Chun Wang
    Lei Zhang
    Ping-wei Zhuang
  Membership drive: Fujian Huang
    Ying Hong
  Fund raising: Ying Hong
    Peng Luo
    Stella Wu
    Ping-wei Zhuang
     
     
  2008  
  President: Lisha Wang
  Vice president: Feng Liu
  Secretary: Dori Fang
  Treasurer: Florence Fu
    Qian Guo
  Webmaster: Robert Yang
  Conference/Seminar coordinator: Zhen Jin
    Yu-chen Wu
  Public relationship: Yimin Hsu
    Sining Mao
  Directory publication: Chun Wang
    Lei Zhang
    Ping-wei Zhuang
  Membership drive: Fujian Huang
    Ying Hong
  Fund raising: Ying Hong
    Peng Luo
    Stella Wu
    Ping-wei Zhuang
     
     
  2007  
  President: Bing Yen
  Vice president: Yimin Hsu
  Secretary: Zhupei Shi
  Treasurer: Shifu Lee
    Florence Fu
  Webmaster: Lisha Wang
    Li Yi
  Conference/Seminar coordinator: Ping-wei Zhuang
    Peng Luo
    Fujian Huang
    Hong Deng
  Public relationship: Kweisan Teng
  Directory publication: Feng Huang
    Feiyue Li
  Membership drive: Linfeng Mei
    Min Zhou
  Fund raising: Bo Bian
    Ying Hong
    Danning Yang
     
     
  2006  
  President: Bill Lu
  Vice president: Bing Yen
  Secretary: Zhupei Shi
  Treasurer: Hong-Ying Wang
    Kezhao Zhang
  Webmaster: Fred Li
    Jiadong Zhang
  Dinner Seminars: Yiming Huai
    Ping Wang
    Kevin Gong
    Hong Deng
  Public relationship/Board meetings: Kweisan Teng
    Li Yi
  Directory publication: Feng Huang
    Feiyue Li
  Membership drive: Linfeng Mei
    Yining Hu
  Fund raising: Yanning Liu
    YuanXing Lee
    Danning Yang
     
     
  2005  
  President: Bill Lu
  Vice president:  
  Secretary: Youmin Liu
  Treasurer: Bing Zhang
    Hong-Ying Wang
  Webmaster: Qingzhi Peng
    Fred Li
  Dinner Seminars: Yingjian Chen
    Yiming Huai
    Ping Wang
    Kevin Gong
  Public relationship: Jean Oyoung
    Mason Lu
    Jane Yang
  Directory publication: Xiaoping Bian
    Qingzhi Peng
    Yuanxing Lee
  Membership drive: Yining Hu
  Fund raising: Min Yang
    Yanning Liu
     
     
  2004  
  President: Steve Hwang
  Vice president: Bill Lu
  Secretary: Youmin Liu
  Treasurer: Bing Zhang
  Webmaster: David Kuo
    Qingzhi Peng
  Dinner meeting: Wilfred Goh
    Yingjian Chen
  Public relationship: Jean Oyoung
    Mason Lu
  Directory publication: Nianxiang Sun
    Xiaoping Bian
  Membership drive: John Ji
    Wei Guo
  Fund raising: Ted Lin
    Min Yang
    Judy Lin
     
     
  2003  
  President: Ward Huang
  Vice president: Steve Hwang
  Secretary: Geng Wang
  Treasurer: Monica Li
    King Sheng
  Webmaster: Bin Zhang
    David Kuo
  Dinner meeting: Wilfred Goh
    Chuck Cheng
  Public relationship: Steve Hwang
    Bo Bian
  Directory publication: Eric Sun
    Nianxiang Sun
  Membership drive: Yen Fu
    John Ji
    Francis Liu
  Fund raising: Ted Lin
    Judy Lin
  Membership list: Zhaorong Wang
     
     
  2002  
  President: Bob Li
  Vice president: Ward Huang
  Treasurer: Monica Li
  BOD: Charles Chen
    Kevin Yeh
    Qing Zhao
    Roger Ku
    Weilu Xu
    Kueir-wei Chour
    Lien-chang Wang
    Bin C. Zhang
    Geng Wang
    Bian Bo
    Francis Liu
    Zhaorong Wang
    Eric Sun
     
     
  2001  
  President: Tom Chang
  Vice president: Robert Li
  Secretary: Kevin Yeh
  Treasurer: Lin He
  BOD: Bing Zhang
    Jei-Wei Chang
    Simon Liao
    Larry Mei
    Frank Sun
    Lien-chang Wang
    Weilu Xu
    Kueir-wei Chour
    Charles Chen
    Roger Ku
    Qing Zhao
     
     
  2000  
  President: Art Tao
  Vice president: Tom Chang
  Secretary: Suzan Peng
  Treasurer: Bing Zhang
    Albert Lee
  BOD: Jei-Wei Chang
    Yiao-Tee Hsia
    Liji Huang
    Chi Jia
    Simon Liao
    Larry Mei
    Frank Sun

   

   

   

   

top
CAISS 华美信息存储协会 Copyright © 2012-2016 All Rights Reserved   网站建设:力洋网络